Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου http://ir.europaikipisti.gr/. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου http://ir.europaikipisti.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Κάθε φορά που εισέρχεστε και κάνετε χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οφείλετε να τερματίσετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ιστοσελίδα http://ir.europaikipisti.gr/, έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Στοχεύει στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους χρήστες/επισκέπτες.
Η ιστοσελίδα www.europaikipisti.gr, έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σε συγκεκριμένα προγράμματα του Ομίλου, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες τη δυνατότητα τόσο να ενημερώνονται ατομικά για ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτούς προγράμματα όσο και να ασφαλίζονται on line. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε την τελευταία έκδοση στους ακόλουθους browsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera και Safari.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την σύμβαση και τους όρους της, που υπογράφουν οι χρήστες της ιστοσελίδας με την Ευρωπαϊκή Πίστη («Εταιρία») αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και που διέπει τις συναλλαγές τους με την Εταιρία. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, η παροχή των οποίων είναι για την Εταιρία προαιρετική, δύνανται να τροποποιούνται ή ανακαλούνται ελεύθερα και οποτεδήποτε από την Εταιρία. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για τους ισχύοντες όρους χρήσης σύμφωνα με την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης που εμφανίζεται στο τέλος της σελίδας. 
Η ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και σε νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της (ενδεικτικά αναφερόμενα: λογισμικό, πηγαίος κώδικας, βάση δεδομένων, σχεδιασμός, κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών, ονόματα εταιριών κ.ά.) είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας (εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες) και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταβίβαση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, του περιεχομένου (ολόκληρου, τμήματος ή σε περίληψη) της ιστοσελίδας.

Περιορισμένη Άδεια Αντιγραφής για Προσωπική Χρήση: Η Εταιρία επιτρέπει στους χρήστες να μεταφορτώσουν, αντιγράψουν και εκτυπώσουν αποσπάσματα και μόνο από το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (εκτός κι αν αφορούν στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους και έχουν υποδειχθεί ως τέτοια) για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν συνεπάγεται παραίτηση της Εταιρίας από τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της, τα οποία διατηρεί στο ακέραιο. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση δικαιώματος ή άδειας σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Τα λογότυπα της Εταιρίας και τα εμπορικά σήματα, είτε είναι ειδικά αναγνωρισμένα είτε όχι, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν ούτε καν για προσωπική χρήση, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλο διαδικτυακό τόπο ή σε άλλης μορφής ηλεκτρονική ανάκτηση. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται εκ μέρους της Εταιρίας δωρεάν. Ωστόσο, οι χρήστες υποχρεούνται στην καταβολή κάθε τυχόν κόστους και χρέωσης τρίτου (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις, χρεώσεις περιαγωγής, χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών internet κλπ) που πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της λήψης και της χρήσης της ιστοσελίδας.
Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή στην ιστοσελίδα της από κακή, αντισυναλλακτική ή αθέμιτη χρήση, καθώς και για κάθε τυχόν ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος θα εγείρει αξιώσεις εναντίον της Εταιρίας.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυώνται ότι δεν θα:
χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα της Εταιρίας για να αναρτήσουν ή μεταδώσουν περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή/και περιεχόμενο άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό και συκοφαντικό, ή/και περιεχόμενο που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδικήματος.
προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και τα λοιπά συνταγματικώς κατοχυρωμένα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
επιχειρήσουν να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια του κεντρικού υπολογιστή και του δικτύου της Εταιρίας (“cracking” ή “hacking”), ούτε να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της Εταιρίας ή σε υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας και δεν θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα ή θα προβούν σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Εταιρίας ή των δικτύων τρίτων.
χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλουν σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
μεταφορτώσουν ιούς, trojan horses, worms κ.ά.
παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η Εταιρία δικαιούται να διαγράψει άμεσα το σχετικό περιεχόμενο, να απαγορεύσει τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, καθώς και να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει πρόσφορο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της.
Οι χρήστες που παραβιάζουν τον παρόντα όρο, υποχρεούνται να αποζημιώσουν τόσο την Εταιρία όσο και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν προσβλήθηκε εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης της ιστοσελίδας. Η αποζημίωση αυτή θα καλύπτει κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την Εταιρία ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.
Τα περιεχόμενα και η τοποθεσία της ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» ή «ως διατίθενται». Η Εταιρία, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, αλλά και οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι ακριβείς, έγκυρες και ασφαλείς, δεν εγγυάται, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή άλλως για συμμετοχή σε μετοχές, ή άλλα χρεόγραφα της Εταιρίας. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν από υλικής άποψης από κάθε πρόβλεψη, γνώμη ή φιλοδοξία που εκφράζεται σε αυτή την ιστοσελίδα και η παλαιότερη απόδοση της τιμής των χρεογράφων δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη ως οδηγός για μελλοντική απόδοση
Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τακτικά. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται συχνά και να ανανεώνουν την ιστοσελίδα και το πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ώστε να βεβαιώνονται ότι κάθε φορά λαμβάνουν το πιο πρόσφατο περιεχόμενο και πληροφορίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρία δεν δύναται, ούτε και υποχρεούται, να ασκεί έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των συγκεκριμένων συνδέσμων. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε καταστροφή στον υπολογιστή ή σε άλλη ιδιοκτησία των χρηστών, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση "ιών" σαν αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεώς τους στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρία επιπλέον καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ έχει το δικαίωμα, όποτε η ίδια κρίνει, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιά προκληθεί στους χρήστες λόγω των ανωτέρω. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ»
Όσον αφορά στους συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την ποιότητα, την ασφάλεια,  την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τη διαθεσιμότητά τους. Η χρήση των συνδέσμων αυτών διέπεται από τους τυχόν υπάρχοντες όρους χρήσης που περιέχει κάθε ιστοσελίδα και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία τυχόν προκληθεί στους χρήστες της ιστοσελίδας από την επίσκεψή τους στους συνδέσμους αυτούς, οι τελευταίοι οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οι χρήστες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία τους με την Εταιρία μέσω email, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων κ.ά. δύναται να καταγραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και ιδίως όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή την εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από το χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

7. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Για κάθε πληροφορία σχετικά με την εγγραφή, επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας, στο τηλέφωνο 210 8119655, στο fax 210 6841325 ή στο e-mail ir@europisti.gr.

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης και από τη χρήση της ιστοσελίδα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης είναι ουσιώδεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι ανεξάρτητοι, με συνέπεια η ακυρότητα κάποιου από αυτούς να μην συνεπάγεται την λήξη ισχύος των υπολοίπων.
10.2. Αδυναμία ή παράλειψη εκ μέρους της Εταιρίας να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωσή της δεν συνεπάγεται παραίτηση εξ αυτών.
10.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την παράβαση οποιουδήποτε όρου που οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
10.4. Για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων, καθώς και για οποιαδήποτε παράνομη και αυθαίρετη χρήση της ιστοσελίδας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το χρήστη.
10.5. Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε να τερματίζει προσωρινά ή οριστικά την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση.
10.6. Η Εταιρία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο αποποιείται κάθε εγγύηση ρητή, συνεπαγόμενη, νομική ή άλλη.