Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
ΜΕΤΟΧΗ

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Πίνακας Εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Καταβολή Μετρητών Εισφορά σε είδος Κεφάλαιοποίηση αποθ/κών Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση / μείωση

Σύνολο μετοχών κοινών & προν/χων άνευ ψήφου

Ονομ. αξία μετοχής

Αρχικό κεφάλαιο 9.050.000 1.850.000 10.900.000 10.900 1.000
15/12/1979 5.100.00 16.000.000 13.080 2.920 1.000
30/06/1980 6.000.000 22.000.000 16.500 5.500 1.000
27/06/1981 2.400.000 24.400.000 17.700 6.700 1.000
30/06/1982 7.030.000 31.430.000 22.800 8.630 1.000
05/03/1983 23.570.000 55.000.000 39.898 15.102 1.000
20/06/1984 16.500.000 71.500.000 50.780 20.720 1.000
25/06/1988 41.800.000 8.200.000 121.500.000 86.290 35.210 1.000
25/11/1988 96.730.000 218.230.000 154.990 63.240 1.000
24/06/1989 318.230.000 226.011 92.219 1.000
28/12/1992 206.849.500 525.079.500 226.011 92.219 1.650
Σπλιτ 10:1 525.079.500 2.260.110 922.190 165
15/12/1994 124.063.500 649.143.000 2.636.060 1.298.140 165
15/06/1996 162.285.750 811.428.750 3.512.680 1.405.070 165
28/06/1997 243.428.625 1.054.857.375 4.566.484 1.826.591 165
Απορρόφηση της Eurogroup 1.654.857.435 7.163.887 2.865.552 165
02/03/99 & 16/03/99**
30/06/1999 351.030.365 2.005.887.800 7.163.887 2.865.552 200
30/06/1999 668.629.200 2.674.517.000 9.551.849 3.820.736 200
30/06/1999 1.504.415.800 4.178.932.800 14.924.764 5.969.900 200
Μετατροπή σε Ευρώ
29/06/2002 272.872,35 12.536.798,40 14.924.764 5.969.900 0,60
Μ.Κ. κατά 825.485 Ευρώ και δημιουργία ειδικού αποθεματικού
22/03/2007 4.989.133,20 16.630.446,60 27.717.411 0,60
30/11/2007
Αύξηση Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο 17.461.968,93 34.092.415,53 27.717.411 1,23
Μείωση Μ.Κ. με συμψηφισμό ζημιών 17.461.968,93 16.630.446,60 27.717.411 0,6
Τακτική Γ.Σ. 07/05/08
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 213.734x0,60 = 128.240,40 16.502.206,20 27.503.677 0,6
16/12/14
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16/12/14
Αύξηση Μ.Κ. με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών 825.110,21 17.237.316,51 27.503.677 0,6
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 02/03/2021
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 910.316x0,63 = 573.499,08   16.663.817,43 26.593.361  0,63
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13/07/2021
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 53.454x0,63 = 33.676,02   16.630.141,41 26.539.907 0,63

* αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000.060 δρχ. κατά το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούμενης

** και βάσει της εγκριτικής απόφασης Κ3-4773/26-5-99 του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/07/2007