Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Μετοχή

Πληροφορίες Μετοχής
Μετοχική Σύνθεση την 31/12/20
Μέλη Δ.Σ. με Άμεση και Έμμεση Συμμετοχή

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Άμεση και Έμμεση συμμετοχή
Γεωργακόπουλος Χρήστος Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. 7.165.775 μετοχές ή ποσοστό 26,054%
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Επενδυτική Τράπεζα 4.125.552 μετοχές, ή ποσοστό 15,000%
Σάρπ Έρικ Μέλος Δ.Σ. 2.459.175 μετοχές, ή ποσοστό 8,941%
Λεκκάκος Σταύρος Πρόεδρος Δ.Σ. (έως την 01/09/2019)  2.350.000 μετοχές, ή ποσοστό 8,544 %
Χαλκιόπουλος Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. (από 02/09/2019) και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου  453.350 μετοχές, ή ποσοστό 1,648 %
Βερζοβίτης Στέφανος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από 02/09/2019) και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 400.637 μετοχές ή ποσοστό 1,457%
Διαμαντόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 100.000 μετοχές ή ποσοστό 0,364%
Χρόνης Θεόδωρος Μέλος Δ.Σ. (από 02/09/2019) 20.000 μετοχές ή ποσοστό 0,073%
Πούλιος Χριστόφορος Μέλος Δ.Σ.  5.601 μετοχές ή ποσοστό 0,020%
Λοιποί Μέτοχοι  -

10.423.587 μετοχές ή ποσοστό 37,899%

Συνολικός Αριθμός Μετοχών   27.503.677
Μέρισμα ανά μετοχή