Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση του, τα συμφέροντα των μετόχων του και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας, με αποδοτική χρήση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων. 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνδράμει θετικά στην απόδοση της Εταιρίας καθώς εστιάζει στις παρακάτω ενότητες: 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτελεστική Διοίκηση σχετικά με το ποσοστό ανεξάρτητων μελών, τη σύνθεση επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
Στα δικαιώματα των μετόχων (τήρηση της αρχής της μιας μετοχής – μιας ψήφου). 
Στη διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου με τη συμβολή των τεσσάρων ανεξάρτητων βασικών λειτουργιών (Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Αναλογιστική Λειτουργία). 

 

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α επιδιώκει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις λειτουργίες του οργανισμού, όπου περιλαμβάνει και οικειοθελείς δεσμεύσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α, ως ανώνυμη Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, και εφαρμόζει εν μέρει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες, όπως αυτός είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (https:// www.athexgroup.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc
 
Επιπροσθέτως, για τη βέλτιστη λειτουργία της στο νέο νομοθετικό περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ, συνδράμουν οι τέσσερις ανεξάρτητες βασικές Λειτουργίες, αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων, της Αναλογιστικής Λειτουργίας και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
 
Η φιλοσοφία και η κουλτούρα που διέπουν την Εταιρική Διακυβέρνηση αποτυπώνονται σε μια σειρά κανονισμών και πολιτικών, μεταξύ των οποίων ο Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας, η Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου, η Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, η Πολιτική Αποδοχών κ.α..
 
Περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Χαλκιόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Χαλκιόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε Ασφαλιστικές εταιρίες. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη τον Οκτώβριο του 2002 και από το 2005 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χαρτοφυλακίου. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μαθηματικών, και είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας.

 

Στέφανος Βερζοβίτης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Βερζοβίτης έχει πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις όπως τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Johnson & Son και τα ελαστικά Michelin. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2000 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ.

 

Χρήστος Γεωργακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.. Έχει σπουδάσει Νομική και Οικονομικά στο Αριστοτέλειο και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα, ενώ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο Marketing και στις Πωλήσεις. Επίσης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ & Alter Ego A.E..

Έρικ Κρίστοφερ Σάρπ

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Σαρπ έχει πολυετή εμπειρία τόσο σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με αντικείμενο το Γενικό Εμπόριο, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & τη Ναυτιλία. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από το Σεπτέμβριο του 2003 και σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών Καταστημάτων.

Keith Morris

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Κ. Morris είναι πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση στα Οικονομικά και το Marketing από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Έχει πολυετή εμπειρία σε εταιρίες όπως η HSBC, η Citibank και η IBM. Έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε Διευθυντικές Θέσεις στις εταιρίες Eagle Star Insurance, AIG Europe, Euler Trade Indemnity και RBS Insurance. Σε αρκετές εταιρίες κατείχε το ρόλο Μη-Εκτελεστικού Μέλους, συμπεριλαμβανομένης και της Standard Life Assurance. Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Sava Re, ενός Ασφαλιστικού Ομίλου στην Σλοβενία.

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Διαμαντόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Resoul Hellas AE. Επίσης, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της SponsorValue Hellas Α.Ε. Έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων. Το 1988 εργάστηκε στην Kraft Foods (πρώην Jacobs Suchard Pavlides) και από το 1997 ανέλαβε Area Director με την ευθύνη για τα Βαλκάνια. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και είναι Μέλος της Επιτροπής Κινδύνων.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, διοικώντας, ιδρύοντας και κατέχοντας βασικό μερίδιο μετοχών σε επιχειρήσεις όπως: η Centropell GMBH Φραγκφούρτης, η Novus Finance Α.Ε., η Astropell Α.Ε., η Kiapell GMBH και η CPL Α.Ε.. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετέχει από το 2000, ενώ από το 2007 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρίας Alter Ego AE.

Θεόδωρος Χρόνης

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Χρόνης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και έχει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο. Στο δυναμικό της εταιρίας εντάχθηκε το 1992 ως Διευθυντής του κλάδου Νομικής Προστασίας. Σήμερα είναι Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου. Έχει σπουδές σε νομικές σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Βιέννης και του Freiburg Γερμανίας.

Πούλιος Χριστόφορος

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Πούλιος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχει εργαστεί ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Λογιστηρίου Ασφαλιστικών Εργασιών από το έτος 1968 έως και το 2000.