1
 
 
 
 
 
 

Οικ. Καταστάσεις Θυγατρικών

Κατηγορία:
      
  
  
Έτος:
      
  
  
 
 

ALTER EGO A.E.

2018

 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2018 (75,76KB)

2017

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2017 (235,12KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2017 (580,76KB)
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017 (185,59KB)

2016

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2016 (547,75KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2016 (722,78KB)
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016 (56,99KB)

2015

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2015 (544,93KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2015 (327,44KB)

2014

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2014 (384,15KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2014 (578,81KB)

2013

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2013 (712,72KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2013 (576,89KB)

2012

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2012 (352,16KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2012 (635,06KB)

2011

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2011 (352,35KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2011 (630,31KB)

2010

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2010 (350,68KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2011 (630,41KB)

2009

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2009 (35,60KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2009 (325,71KB)

2008

 • Στοιχεία και Πληροφορίες της 31 Δεκεμβρίου 2008 (35,69KB)
 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έτους 2008 (315,78KB)