1
 
 
 
 
 
 

Θυγατρικές Eταιρίες

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ συμμετέχει στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε πάνω στο όνομα της κάθε εταιρίας.

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ιδρύθηκε το 1990. Έχει ως αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς του Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και αναπτύσσει δραστηριότητες επενδυτικής Τραπεζικής με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Στόχος της Εταιρίας είναι η εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια την 31/12/2018 ανήλθαν σε € 340 εκ., ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1,19 εκ.

Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι 99,01%.

Alter Ego Α.Ε.

Η AlterEgoA.E., πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, δραστηριοποιείται στο FacilitiesManagement. Ακολουθώντας την τακτική διείσδυσης στην αγορά των επιχειρήσεων, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως τεχνική υποστήριξη, διαχείριση έργου μετεγκατάστασης, μελέτη & κατασκευή χώρων, διάθεση ατόμου υποδοχής, υπηρεσίες καθαρισμού, απολυμάνσεις, διαμόρφωση & συντήρηση χώρων πρασίνου, catering, ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες συντονίζονται μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον αριθμό 18123 όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, με 40 ειδικότητες τεχνικών.

Η ALTEREGOA.E. συμπληρώνει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της με την ακόλουθη στρατηγική μονάδα MEDICALL - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, με αντικείμενο δραστηριοποίησης την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας με προνομιακό τιμοκατάλογο, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 18123.

Από το 2017, η Alter Ego είναι συνιδρύτρια της Partner Hotel Α.Ε., η οποία είναι πρωτοπόρος στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων.

Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι 97,30%.