1
 
 
 
 
 
 

Μετοχική Σύνθεση


Μετοχική Σύνθεση της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, Δεκέμβριος 2018.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Άμεση και έμμεση συμμετοχη
Γεωργακόπουλος Χρήστος Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 7.085.775 μετοχές, ή ποσοστό 25,764%
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Επενδυτική Τράπεζα 4.125.552 μετοχές, ή ποσοστό 15,000%
Σαρπ Έρικ Μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 2.459.175 μετοχές, ή ποσοστό 8,941%
Λεκκάκος Σταύρος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 2.350.000 μετοχές, ή ποσοστό 8,544%
Χαλκιόπουλος Νικόλαος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου 453.350 μετοχές, ή ποσοστό 1,648%
Βερζοβίτης Στέφανος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 400.637 μετοχές, ή ποσοστό 1,457%
Διαμαντόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 100.000 μετοχές, ή ποσοστό 0,364%
Πούλιος Χριστόφορος Μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ 5.601 μετοχές, ή ποσοστό 0,020%
Λοιποί Μέτοχοι - 10.523.587 μετοχές, ή ποσοστό 38,262% 
Change your consent Revoke your consent