1
 
 
 
 
Ευρωπαϊκή Πίστη – Δημιουργία νέων υπηρεσιών real time ενημέρωσης 23/07/2020
 
Ευρωπαϊκή Πίστη – Δημιουργία νέων υπηρεσιών real time ενημέρωσης (59,63KB)

Χαλάνδρι, 23 Ιουλίου 2020 – Η Ευρωπαϊκή Πίστη, συνεχίζοντας να προσφέρει προστιθέμενη αξία τόσο στους ασφαλισμένους της, όσο και στις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται, έθεσε σε εφαρμογή δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η πρώτη υπηρεσία, αφορά στην επέκταση της εφαρμογής e-claim. Μετά τη δημιουργία της realtime υπηρεσίας ενημέρωσης για την πορεία της αποζημίωσης των ασφαλισμένων της στον Κλάδο Αυτοκινήτων, που πρώτη η Ευρωπαϊκή Πίστη λάνσαρε στην ασφαλιστική αγορά, η Εταιρία επεκτείνει την ίδια υπηρεσία και για τους ασφαλισμένους της στους Γενικούς Κλάδους.

Με την υπηρεσία e-claim δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την εξέλιξη της διαδικασίας της αποζημίωσης των ασφαλισμένων, παρέχοντας τους χρήσιμη πληροφόρηση για όλα τα στάδια της ζημιάς, μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης.

Η δεύτερη υπηρεσία, αφορά στη δημιουργία Portal πραγματογνωμόνων, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων οφελών και λειτουργιών. Ο νέος διαδικτυακός χώρος πιστοποιεί την ασφαλή διακίνηση προσωπικών δεδομένων, αυξάνει την ταχύτητα στην επεξεργασία της πληροφορίας και ενημερώνει άμεσα και αυτοματοποιημένα, τόσο τους πραγματογνώμονες, όσο και τις εσωτερικές υπηρεσίες για την εξέλιξη της διαδικασίας της αποζημίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, θα συνεχίσει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την απλοποίηση των διαδικασιών για τους ασφαλισμένους της και τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται, διευκολύνοντας παράλληλα το έργο του Δικτύου Πωλήσεων της.

πίσω
 
Change your consent Revoke your consent