1
 
 
 
 
Ευρωπαϊκή Πίστη - Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το 9μηνο 2019 29/11/2019
 
Ευρωπαϊκή Πίστη - Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το 9μηνο 2019 (66,94KB)

Χαλάνδρι, 29 Νοεμβρίου 2019 – Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε για το 9μηνο του 2019.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας με Κέρδη προ Φόρων αυξημένα κατά 59,5%, στα €12,5 εκ. την 30/09/2019, έναντι €7,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
  • Ισχυρή αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 11,3% στα €151,1 εκ., έναντι €135,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Σημαντική αύξηση του Ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα €455,9 εκ., έναντι €427,5 εκ. την 31/12/2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 6,6%, επηρεασμένο από την αύξηση κατά 12,6% του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, το οποίο διαμορφώθηκε στα €375,8 εκ. το Σεπτέμβριο 2019, από τα €333,8 εκ. την 31/12/2018.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 15,6% στα €134,7 εκ., έναντι €116,5 εκ. στα τέλη του 2018.
  • Αύξηση των Ασφαλιστικών Προβλέψεων κατά 4,9% στα €299,8 εκ., έναντι €285,7 εκ. την 31/12/2018.
  • Ισχυρή βελτίωση στα Έσοδα Επενδύσεων τα οποία διαμορφώθηκαν στα €9,3 εκ. την 30/09/19, από τα €5,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση ύψους 84,3%.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 442 από 434 το Σεπτέμβριο του 2018.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,1%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στη σύνοψη Οικονομικών Στοιχείων Εννεάμηνου 2019 πατώντας εδώ.

πίσω
 
Change your consent Revoke your consent