1
 
 
 
 
Ευρωπαϊκή Πίστη Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) 22/04/2019
 

Ευρωπαϊκή Πίστη Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR)

H Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ως εισηγμένη στο Χ.Α., υπόκειται στη νομοθεσία της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά τόσο με τη δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων όσο και με την προνομιακή πληροφόρηση. Σε αυτά τα πλαίσια, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση της Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) δε δύναται να προηγηθεί της έγκρισης και δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων, η ανάρτηση της ως άνω αναφοράς θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρία μας στις 24/4/2019, που είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών της Καταστάσεων, όπως περιγράφεται στο δημοσιοποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, το οποίο έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α..

πίσω
 
Change your consent Revoke your consent