1
 
 
 
 
«Η Ευρωπαϊκή Πίστη πάντα κοντά στους μετόχους της και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους, δημιούργησε την ενότητα αυτή με σκοπό να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην ταυτότητα της Εταιρίας, στα οικονομικά στοιχεία και στις θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου αλλά και οτιδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας στην Ελλάδα.» 

 
Change your consent Revoke your consent