1
 
 
 
 
 
 

Σημαντικοί Σταθμοί

1977

Ίδρυση της εταιρίας από μια ομάδα 19 ασφαλιστικών συμβούλων ζωής.

1983

Ανέγερση του πρώτου ακινήτου 3.500 τ.μ. στη Λ. Κηφισίας.

1986

Σύσταση της εταιρίας ALTER EGO A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής που πρώτη και μόνη εισήγαγε η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. στον κλάδο των ασφαλίσεων.

1990

Σύσταση της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε.Δ.Α.Κ.

1995

Ανέγερση ενός κτιρίου 16.000 τ.μ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας, το οποίο εκτός από σημείο αναφοράς και ιδιαίτερης αξίας αποτελεί και πηγή σταθερών εσόδων από ενοίκια.

1997

Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δημόσια εγγραφή. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που επέτυχε τέτοια είσοδο, μετά από 34 ολόκληρα χρόνια.

2002

Πιστοποίηση της Εταιρίας με ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτήν την πιστοποίηση και την διατηρεί συνεχώς μέχρι σήμερα με το νέο ISO 9001:2015.

2005

Από την 1/1/2005 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρμόζει ΙFRS. Αυτή η εφαρμογή την ανέδειξε ως την μόνη εταιρία έναντι όλων των άλλων εισηγμένων ασφαλιστικών εταιριών που βελτίωσε την καθαρή της θέση μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young.

2007

Συµφωνία ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Τράπεζα Πειραιώς προκειµένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της πρώτης, µέσω αύξησης κεφαλαίου µε παραίτηση παλαιών µετοχών.

2011

Επιτυχής συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό stress – test των ασφαλιστικών εταιριών, με εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης.

2012

Τριπλασιασµός των κερδών στα € 12 εκ. έναντι € 4 εκ. το 2011 σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο.

2015

Συνέχιση της αύξησης της κερδοφορίας στα 16,1 εκ. €

2016

Η Εταιρία είναι έτοιµη για το νέο πλαίσιο “Φερεγγυότητα ΙΙ”. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, ενώ το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο υπερβαίνει τα €300 εκ.

2017

Σηµαντική αύξηση όλων των οικονοµικών µεγεθών για 8η συνεχόµενη χρονιά ενώ για πρώτη χρονιά το σύνολο του Ενεργητικού υπερβαίνει τα 400 εκ. €.

2018

Συνέχιση της ανοδικής πορείας, με το σύνολο των Εσόδων του Ομίλου να ξεπερνά για πρώτη φορά τα € 200 εκ. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 159,81% έναντι 145,73% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

 

Η Εταιρία είναι ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.

 
Change your consent Revoke your consent