1
 
 
 
 
 
 

Γενικές Συνελεύσεις


21/05/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2019
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Συνοδευτικά Έγγραφα pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf
Προτεινόμενο Καταστατικό pdf
Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf

 

22/05/2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf
Γνωστοποίηση Καταβολής Μερίσματος pdf

 

16/05/2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf

 

14/06/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος / προμερίσματος pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf

 

17/11/2015 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf

 

19/05/2015 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf

 

16/12/2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf

 

29/04/2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf

 

11/03/2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf

 

18/06/2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2013
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Προτεινόμενη πολιτική αποδοχών ΔΣ.  
Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος pdf
Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf

 

26/06/2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2012
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf
Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος pdf
Έντυπο Διορισμού ΠΛηρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Μειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf

 

09/05/2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2011
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης pdf
Πρόσκληση των Μετόχων pdf

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

pdf
Έντυπο Διορισμού ΠΛηρεξούσιου - Αντιπροσώπου pdf
Δικαιώματα Πλειοψηφίας pdf
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου pdf
Σχέδια Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης pdf
 
Change your consent Revoke your consent