1
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εξυπηρέτησης Μετόχων - Εταιρικών Ανακοινώσεων
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ
ΤΗΛ:
210 81 19 655
FAX: 210 68 41 325
EMAIL: ggkouskos@europisti.gr

Διεύθυνση Επικοινωνίας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
Λεωφ. Κηφισίας 274, 
ΤΚ 15232, 
Χαλάνδρι, Αθήνα