1
 
 
 
 
 
 

Υπόχρεα Πρόσωπα


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2015 Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2015, παρακαλώ κάντε κλικ εδώΑΡΧΕΙΟ
2014

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2014, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2013

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2013, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2012

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2012, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2011

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2011, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2010

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2010, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2009

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2009, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2008 Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2008, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ
2007

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2007, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

2006 Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2006, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ
2005

Για να δείτε τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των Υπόχρεων Προσώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α., βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το έτος 2005, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ