1
 
 
 
 
 
 

Σημαντικοί Σταθμοί

1977 Ίδρυση της εταιρίας από μια ομάδα 19 ασφαλιστικών συμβούλων ζωής.
1983 Ανέγερση του πρώτου ακινήτου 3.500 τ.μ. στη Λ. Κηφισίας.
1986 Σύσταση της εταιρίας ALTER EGO A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής που πρώτη και μόνη εισήγαγε η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. στον κλάδο των ασφαλίσεων.
1990 Σύσταση της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε.Δ.Α.Κ.
1995 Ανέγερση ενός κτιρίου 16.000 τ.μ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας, το οποίο εκτός από σημείο αναφοράς και ιδιαίτερης αξίας αποτελεί και πηγή σταθερών εσόδων από ενοίκια.
1997 Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δημόσια εγγραφή. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που επέτυχε τέτοια είσοδο, μετά από 34 ολόκληρα χρόνια.
1999 Σύσταση της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ.
2002 Πιστοποίηση της Εταιρίας με ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτήν την πιστοποίηση και την διατηρεί συνεχώς μέχρι σήμερα με το νέο ISO 9001:2015.
2005 Από την 1/1/2005 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρμόζει ΙFRS. Αυτή η εφαρμογή την ανέδειξε ως την μόνη εταιρία έναντι όλων των άλλων εισηγμένων ασφαλιστικών εταιριών που βελτίωσε την καθαρή της θέση μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young.
2007 Συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και στην Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.
2011 Επιτυχής συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό stress – test των ασφαλιστικών εταιριών, με εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης.
2012 Τριπλασιασµός των κερδών στα € 12 εκ. έναντι € 4 εκ. το 2011 σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο.
2014 Η Ευρωπαϊκή Πίστη καταλαμβάνει την 7η θέση στο σύνολο των 67 ασφαλιστικών εταιριών, με βάση την παραγωγή της.
2015 Συνέχιση της αύξησης της κερδοφορίας στα € 16,1 εκ.
2016 Η Εταιρία είναι ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.

 

Η Εταιρία είναι ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.